cup-kim-loai

Cúp kim loại (có nắp)

Mã số : 2219

Cúp kim loại nặng 1kg, làm bằng chất liệu kim loại xi vàng

In Gia Hân chuyên:

May in: Cờ Tổ quốc – Cờ công ty – Cờ các nước – Cờ phướn – Cờ đuôi cá – Cờ dây – Cờ quảng cáo – Cờ lưu niệm – Cờ Phật giáo – Cờ để bàn – Cờ cầm tay – Cờ Lễ hội – Cờ gió và các loại cờ theo yêu cầu khác.
  • Liên hệ
Mã: 2219 Danh mục: ,
In Gia Hân